Psykologspesialist Peder Erlend Anda

Kontaktopplysninger og praktisk informasjon

 

Jeg holder til i et psykologfellesskap i Valkyriegaten 15A på Majorstuen - Majorstukrysset.

 

Tlf. 47850319

Epost: pederanda@hotmail.com 

Adr: Psykologkontakt, Valkyriegaten 15A, 0366 Oslo

 

Alle t-banelinjer, trikkelinje 11, 13 og 19, samt busslinje 20, 22, 25, 28, 45 og 46 stopper utenfor. Parkering i sidegatene eller parkeringshus i Slemdalsveien 3, Essendropsgate 5 (Colosseum) og Bogstadveien 44. 

Andre praktiske opplysninger. Betaling.

  

- Du trenger ikke henvisning fra fastlege. Visse psykiske plager kan imidlertid ha medisinske årsaker, f eks mangelsykdommer. Dette bør følges opp av lege.

 

- Betaling mulig med de fleste betalingskort. Andre betalingsordninger som kontantbetaling, faktura (gebyr kr 75,-), forsikringsavtaler, bedriftsavtale, avtale med arbeidsgiver mv. etter nærmere avtale. 

- For privatpersoner er timeprisen 1350,- (45 min individualterapi). Klienter i påbegynte terapier beholder avtalt pris hvis ikke annet er avtalt. Parterapi koster 2500,- for 90 min inkl. 10 min pause (gjelder nye klienter).

 

- Det er en viss mulighet for individuell tilpasning av pris/rabatter, se evt forsiden. Det beregnes i regelen et pristillegg for eventuelle timer kveld eller helg, samt egen takst for evt skriftlige uttalelser o.l. Det er også en egen takst når f eks arbeidsgiver eller forsikringsselskap betaler.

 

- Avtalte timer er reservert for deg. Fra første samtale lages timeavtalene i samtaletiden på kontoret.

 

 - Eventuell avbestilling må skje i så god tid som mulig. Ved avbestilling under 48 timer (to virkedager) før avtalt tid belastes timen i sin helhet. For mer informasjon vedr avbestilling, se evt: http://www.psykologforeningen.no/medlem/loennog-arbeidsvilkaar/medlemmene-spoer/avbestilte-terapitimer-hvem-skal-betale

 

- Ved eventuelle problemer med å følge opp timeavtaler og betaling avsluttes sakene relativt raskt.

 

Merk at telefonen kan være ubetjent i helger og ferier. Mail er sikrest i ferier.

 

En prosent av min inntjening går til Redd Barna, Røde Kors, Sos Barnebyer og nødhjelpsprosjekter.

 

Velkommen!