Psykologspesialist Peder Erlend Anda - Velkommen!

Psykolog sentralt i Oslo, i Majorstukrysset

 

Cand. psychol. Spes. klinisk psykologi NPF.

Spes. psykoterapi. Veileder.

 

Individualterapi, parterapi, arbeidslivsproblemer, relasjonelle vansker, personlig vekst og utvikling. Korttids- og langtidsterapi for de fleste psykiske plager, bl.a angst, depresjon, spiseforstyrrelser, kriser og vanskelige livsvalg. Veiledning, foreldrerådgivning, konfliktløsing, undervisning og coaching.

 

Jeg tilbyr psykologisk behandling som er like egnet for mennesker både med og uten psykisk lidelse eller sykdom. Gjennom regelmessige samtaler finner vi mål og veier til forandring ut fra dine behov.

 

OBS: Hovedkontoret er flyttet til Bygdøy allé 21, nær Solli plass

 

VEDR. CORONA

Jeg tilbyr konsultasjoner på kontoret samt over telefon eller digitale løsninger. Retningslinjene for smittevern følges nøye. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende telefonsamtale om ulike løsninger som kan passe deg! 

 

Telefon: 47850319

E-post: pederanda@hotmail.com

 

Pris

Privatpersoner 1350,- (45 min) for nye klienter. Kveldstillegg etter kl 16.30. Egne priser for studenter og bedrifter. Rabatt mulig ved langtidsterapi og spesielle livshensyn. Helseforsikring kan benyttes.

 

Opphavsrett: Peder Erlend Anda